1. Listen and read: (Nghe và đọc) Click tại đây để nghe: Mai is a student at Quang Trung School. She

Câu 1. Listen and read: (Nghe và đọc)

Click tại đây để nghe:Mai is a student at Quang Trung School. She is in grade 7. She goes to school at six days a week, from Monday to Saturday.

Dịch :

Mai là học sinh trường Quang Trung. Bạn ấy học lớp 7. Bạn ấy đi học sáu ngày một tuần, từ thứ hai đến thứ bảy.

Các tiết học luôn bắt đầu lúc 6 giờ và kết thúc lúc 11 giờ 15.

Ở trường, bạn ấy học nhiều môn khác nhau.

Bạn ấy học cách sử dụng máy vi tính ở tiết học môn Điện toán. Mai rất thích máy vi tính. Đây là tiết học ưa thích nhất của bạn ấy.

Trong tiết học Địa lý, bạn ấy nghiên cứu bản đồ và học về các quốc gia khác nhau. Mai nghĩ môn Địa lý khó.

Hôm nay tiết học cuối của Mai là môn Vật lý. Mai làm vài thí nghiệm

Now ask and answer five questions about Mai. (Bây giờ hỏi và trả lời 5 hỏi về Mai)

Trả lời:

a) What does Mai study in her Geography class?

-  She studies maps and learns about different countries.

b) What is Mai's favorite class?

- Her favorite class is computer science.

c) What does Mai study in her Science class?

- She learns Chemistry and Biology.

d) What’s Mai’s favorite class?

- It’s computer science.

e) What does she usually do in Chemistry class?

- She usually does some experiments.