2. Read then answer the questions. (Đọc sau đó trả lời câu hỏi) Click tại đây để nghe: Ba goes to Qu

Câu 2. Read then answer the questions. (Đọc sau đó trả lời hỏi)

Click tại đây để nghe:


Ba goes to Quang Trung School. He is in class 7 A and he enjoys school very much. His favorite subject is Electronics. In this class, he learns to repair household appliances. Now Ba can help his mother and father at home. He can fix the lights, the washing machine and the refrigerator. He is good at fixing things.

In his free time, Ba learns to play the guitar. He also goes to his art club after school. His drawings are very good. His teacher says, "Ba, you'll be a famous artist one day."

Dịch :

Ba học ở trường Quang Trung. Bạn ấy học lớp 7A và bạn ấy rất thích trường học. Môn học ưa thích của bạn ấy là điện tử. Trong tiết học này, bạn ấy học sửa các đồ gia dụng. Bây giờ Ba có thể giúp bố mẹ ở nhà. Bạn ấy có thể gắn bóng đèn, lắp đặt máy giặt và tủ lạnh. Bạn ấy giỏi về việc lắp đặt đồ đạc.

Khi rảnh rỗi. Ba học chơi đàn ghi ta. Bạn ấy cũng đến câu lạc bộ hội họa ngoài giờ học. Những bức họa của bạn ấy rất đẹp. Thầy cua bạn ấy nói: ‘‘Này Ba, một ngày nào đó em sẽ là một họa sĩ nổi tiếng đấy"

Questions:

a) Which subject does Ba like best? ( Ba thích học môn nào nhất? )

b) Does Ba like other subject at school? Write the sentence that tells you this. ( Ba có thích các môn học khác ở trường không? Viết câu cho bạn biết về điều này? )

c) What does he learn to do in Electronics? ( Cậu ấy học làm gì trong giờ Điện tử? )

d) How does this subject help Ba? ( Môn học này giúp gì được cho Ba? )

e) Is Ba good at drawing? Write the sentence that tells you this. ( Ba có giỏi vẽ không? Viết câu cho bạn biết về điều này. )

About you:

f) What do you do in your free time? ( Bạn làm gì trong lúc rảnh rỗi? )

g) What are you good at? ( Bạn giỏi việc gì? )

h) What is your favorite subject? ( Môn học ưa thích của bạn là gì? )

Trả lời:

a) Ba likes electronics best.

b) Yes, he does. He likes music and art. He usually goes to the art club after school and he learns to play the guitar in his free time.

c) He learns to repair household appliances in electronics.

d) This subject helps him to repair and fix household appliances such as fixing lights, the washing machine and the refrigerator.

e) Yes, he is. His drawings are very good and his teacher says "Ba. you’ll be a famous artist one day".

f) In my free time, I usually help my parents do some housework such as cleaning the room, washing up, ironing the clothes. I also learn to play the mandolin.

g) I am good at English and Vietnamese Literature.

h) They are English and Literature.