5. Listen and read. (Nghe và đọc) Click tại đây để nghe: John Robinson is an English teacher from th

Câu 5. Listen and read. (Nghe và đọc)

Click tại đây để nghe:


John Robinson is an English teacher from the USA. He’s looking for an apartment in Ha Noi for his family. He's asking his friend, Nhat, for advice.

John: Is it easy to find an apartment in Ha Noi, Nhat?

Nhat: Well, there're a few empty apartments near here.

John: Really? Are they good apartments?

Nhat: Well, there’s a good one with two bedrooms at number 27. It’s a lovely apartment and it isn't expensive.

John: What about the others?

Nhat: The one at number 40 is better. It has three bedrooms and it's bigger, but of course it's more expensive.

John: Is it the best one?

Nhat: No. The best one is at number 79. It has four bedrooms and it’s furnished. It's the most expensive.

John: Which will be the most suitable for my family? What do you think?

Nhat: The cheapest will be the best for you. It's smaller than the other two, but it’s the newest of the three and it has a large, modem bathroom and a kitchen. I think your family will like it a lot.

Dịch :

John Robinson là giáo viên dạy tiếng Anh từ Mỹ đến. Ông ấy đang tìm một căn hộ chung cư ở Hà Nội cho gia đình. Ông ấy đang hỏi bạn của ông là Nhật cho vài lời khuyên.

John : Tìm một căn hộ chung cư ở Hà Nội có dễ không, Nhật?

Nhật : À. có vài căn hộ trống gần đây.

John : Thật hả? Nhưng căn hộ ấy có tốt không?

Nhật : À, có một căn hộ với hai phòng ngủ ở số 27. Đó là căn hộ xinh xắn và không đắt lắm.

John : Còn những căn khác?

Nhật : Căn hộ ở số 40 thì tốt hơn. Nó có ba phòng ngủ và rộng rãi hơn. Tuy nhiên, nó cũng đắt tiền hơn.

John : Đó có phải là căn hộ tốt nhất không?

Nhật : Không. Căn hộ tốt nhất ở số 79. Nó có bốn phòng ngủ và được trang bị đủ đồ đạc. Đó là căn hộ đắt tiền nhất.

John : Bạn nghĩ căn hộ nào thích hợp với gia đình tôi?

Nhat : Căn hộ rẻ nhất là căn tốt nhất cho ông. Nó nhỏ hơn hai căn hộ kia, nhưng nó là căn mới nhất và nó có một phòng tắm rộng rãi, hiện đại và một nhà bếp. Tôi nghĩ gia đình ông sẽ thích nó hơn.

Answer. (Trả lời)

a) Which is the cheapest apartment?

b) Which is the most expensive?

c) Which is the best apartment?

d) Which is the most suitable apartment for John and his family Describe it.

Trả lời:

a. The cheapest apartment is the one with two bedrooms at number 27

b. The most expensive apartment is the one with four bedrooms and furniture at number 79.

c. The best apartment is the furnished one at number 79.

d. The most suitable apartment for John and his family is the one at number 27. It's smaller than the other two, but it's the newest of the three and it has a large, modern bathroom and a kitchen.