Bài 2 trang 95 sgk hoá học 9

Câu 2.   Hãy mô tả sơ lược các công đoạn chính để sản xuất đồ gốm.

Lời giải

-Nguyên liệu: Đất sét, thạch anh, fenpat

– Công đoạn sản xuất: +Nhào nguyên liệu với nước, tạo khối dẻo rồi cho vào khuôn tạo hình đồ vật và phơi khô

+ Cho vào lò nung với nhiệt độ thích hợp.