Bài 3 trang 56 sgk toán lớp 7 - tập 2

Câu 3. Cho tam giác ABC với \(\widehat{A}\) =  1000 , \(\widehat{B}\)  = 400

a) Tìm cạnh lớn nhất của tam giác.

b) Tam giác ABC là tam giác gì

Hướng dẫn

a) Tam giác ABC có \(\widehat{A}\) =  1000       \(\widehat{B}\)  = 40

Áp dụng định lí tổng ba góc trong tam giác vào tam giác ABC ta được: 

\(\eqalign{
& \widehat A + \widehat B + \widehat C = {180^0} \cr
& \Rightarrow \widehat C = {180^0} - (\widehat A + \widehat B) \cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;= {180^0} - ({100^0} + {40^0}) = {40^0} \cr} \)

Vậy \(\widehat A\) do đó cạnh BC lớn nhất (Theo định lí về quan hệ giữa góc và cạnh đối diện)

b) Tam giác ABC có \(\widehat C = \widehat B = {40^0}\) do đó \(\Delta \)ABC là tam giác cân tại A