Bài 5 - Trang 49 - SGK Vật lý 12

Câu 5.  Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định.

Giải.

Điều kiện là 2 đầu cố định, chiều dài sợi dây bằng số nguyên lần bước sóng.