Bài 6 trang 137 sgk Vật lý lớp 12

Câu 6. Trong quang phổ vạch phát xạ của hidro, ta thấy vạch lam nằm bên phải vạch chàm. Vậy các vạch đỏ và vạch tím nằm như thế nào?

Hướng dẫn giải:

Vạch đỏ nằm bên phải vạch lam và vạch tím nằm bên trái vạch chàm.