Bài 6 - Trang 49 - SGK Vật lý 12

Câu 6. Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do.

Giải.

Điều kiện là chiều dài sợi dây phải bằng 1 số lẻ lần λ/4.