Câu 3. Người ta thường tiêm phòng (chích ngừa) cho trẻ em những loại bệnh nào ? Lời Giải: Câu 3: Ngư

Câu 3. Người ta thường tiêm phòng (chích ngừa) cho trẻ em những loại bệnh nào ?

Lời Giải:

Người ta thường tiêm phòng (chích ngừa) cho trẻ em những loại bệnh sau : sởi, lao, ho gà, bạch hầu, uốn ván, bại liệt.