Câu 3 trang 151 SGK Công Nghệ 7

Câu 3. Ở địa phương em thường chế biến sản phẩm thuỷ sản bằng cách nào ?

Hướng dẫn trả lời

Phương pháp thủ công tạo ra nước mắm, mắm tôm..

Phương pháp công nghiệp tạo ra các sản phẩm đồ hộp