Em hãy nêu các chính sách đối nội và đối ngoại của các vua Lan Xang.

Câu 2. Em hãy nêu các chính sách đối nội và đối ngoại của các vua Lan Xang.

Trả lời:

Các vua Lan Xang chia đất nước thành các mường, đặt quan cai trị, xây dựng quân đội do nhà vua chỉ huy. Vương quốc Lan Xang luôn chú ý giữ quan hệ hoà hiếu với các nước láng giềng như Cam-pu-chia và Đại Việt, nhưng đồng thời cũng cương quyết chiến đấu chống quân xâm lược Miến Điện vào nửa sau thế kỉ XVI để bảo vệ lãnh thổ
và nền độc lập của mình.