Lí do quân Minh phải chấp nhận đề nghị giảng hoà của Lê Lợi

Câu 3. Tại sao lực lượng quân Minh rất mạnh nhưng không tiêu diệt được nghĩa quân mà phải chất nhận đề nghị tạm hòa của Lê Lợi?

trả lời

Lí do quân Minh phải chấp nhận đề nghị giảng hoà của Lê Lợi : Cần chú ý đến tinh thần chiến đấu của nghĩa quân, tài năng, uy tín của Lê Lợi và để thực hiện âm mưu dụ hoà, làm mất ý chí chiến đấu của Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn.