Loại thuỷ tinh chất lượng cao thường được dùng để làm gì ?

Câu 4. Loại thuỷ tinh chất lượng cao thường được dùng để làm gì ?

Trả lời:

Tính chất  và công dụng của thủy tinh chất lượng cao: rất trong, chịu được nóng, lạnh, bền, khó vỡ, được dùng làm bằng chai, lọ trong phòng thí nghiệm, đồ dùng ý tế, kính xây dựng, kính của máy ảnh, ống nhòm,…