Nêu tác hại của việc sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu,... đối với môi trường đất

Câu 3. Nêu tác hại của việc sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu,... đối với môi trường đất

Trả lời:

Việc sử dụng những chất hoá học làm cho môi trường đất bị ô nhiễm, suy thoái.