Toán tập 1

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 9 TẬP 1
Chương I. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA
Chương II. HÀM SỐ BẬC NHẤT
PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 9 TẬP 1
Chương I. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
Chương II. ĐƯỜNG TRÒN